Tabinja

Ime: Tabinja

Trup: drveni

Dimenzije: dužina 25m, širina 5m

Dubina: 25-38m

Ribarski brod koji leži na dubini od 25-38m zajedno sa još dva manja turistička broda koji leže na dubini od 25 i 20m na udalenosti 80m od obale.

Ronjenje se može obaviti tako da ronioci zarone direktno na olupine po unapred postavljenoj sajli a nakon obavljenog  ronjenja na olupinama krenu u izron prema obali ili da se u zaron krene sa obale do olupina i opet natrag.Sve tri olupine moguće je obaviti u sklopu jednog urona.Neposredno uz olupine nalazi se i sidro za sidrenje protubrodskih mina iz drugog svijetskog rata.Od morsog svijeta možemo naći ugore,rakove i razne ribe.